Het innovatietraject omvat 3 sessies - deelname gratis

Hier inschrijven voor de drie sessies

 

Sessie 1: Microstructuur en sensoriek

"analyses die het verschil (s)maken"

Het belang van gezonde voeding neemt toe. Hoe kan een voedingsproduct verbeterd worden op vlak van vet-, suiker- of zoutreductie, zonder afbreuk te doen aan de smaak?

Deze workshop gaat over het belang van microstructuur op gebied van stabiliteit, nutritionele waarde en sensorische waarneming van een product. Daarnaast komt sensorische analyse als tool voor productinnovatie uitgebreid aan bod.

Deelnemende kmo's krijgen de mogelijkheid om hun producten te laten testen door een consumentenpanel bestaande uit kinderen tussen 10 en 12 jaar.  

  • Gastspreker: Prof. Dr. Ir. Koen Dewettinck verbonden aan de UGent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Vakgroep Voedselkwaliteit en voedselveiligheid
  • Datum en locatie: woensdag 17 oktober 2012, UGent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Coupure 653 in Gent
  • Praktische info

Sessie 2: Productontwikkeling

"een kookpot vol ideeën, meteen toepasbaar"

Wat houdt productontwikkeling in en hoe begin je eraan? Hoe kan het principe cradle-to-cradle concreet worden toegepast, zodat reststromen niet verloren gaan?

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de verschillende fases van innovatie, van idee tot realisatie. In de R&D keuken worden verschillende innovatieve toestellen en bereidingswijzen gedemonstreerd. Ook zullen nieuwe producten op basis van het cradle-to-cradle principe bereid en geproefd kunnen worden.

Aansluitend op deze workshop geeft het Innovatiecentrum een kort overzicht over interessante subsidiemogelijkheden voor innovatie op Vlaams, federaal en Europees vlak.

  • Gastspreker: Ir. Joke Calcoen verbonden aan KATHO, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, departement HIVB, Expertisecentrum Voeding
  • Gastspreker: Dominique De Geest (Innovatieadviseur, Innovatiecentrum West-Vlaanderen), Peter Goeman (directeur, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen)
  • Datum en locatie: donderdag 25 oktober 2012, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Wilgenstraat 32 in Roeselare
  • Praktische info

Sessie 3: Marketing en voedingstrends


"van trend tot haalbare en toepasbare innovatie"
Wat zijn voedingstrend? Wat is een innovatiestrategie? Waarom is het zo moeilijk om van een idee tot innovatie te komen?

Tijdens deze workshop worden tools aangereikt om nieuwe voedingstrends te analyseren en een aangepaste innovatiestrategie te ontwikkelen. Daarnaast wordt het opstellen van een marketingplan onder de loep genomen. 

Gastspreker: Prof. Dr. Xavier Gellynck verbonden aan de UGent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Vakgroep Landbouweconomie
Datum en locatie: donderdag 8 november 2012, UGent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Coupure 653 in Gent
Praktische info

 

Partners van de smaakklassen: EROV, Katho, IVN, Reo veiling, Universiteit Gent, Europese Unie en Interreg